Hjem Centralforeningen for stampersonel

CS aftale med Tjenestemændenes Låneforening

Som tjenestemand eller overenskomstansat kan du ansøge om de meget fordelagtige lån hos Tjenestemændenes Låneforening, hvis du har været ansat under CS overenskomst i mindst 1 år.

Endvidere kan nu også pensionerede medlemmer, der modtager tjenestemandspension optage lån, idet lånet dog som udgangspunkt skal være afviklet ved det 70. år.

• Lånets størrelse kan maksimalt være 50 % af den faste årsløn. Den månedlige ydelse må ikke overstige 1/8 af den faste bruttoløn.
• Der er mulighed for at aftale individuelle afdrag inden for rammerne af reglerne for tjenestemandslån.
• I orlovsperioder mv., hvor lønforskrivningen ikke kan opretholde, kan betalingen ske via PBS.  
• Der er mulighed for at indbetale ekstraordinære afdrag på lånet. 
Der er ikke længere begrænsning på, hvad lånet kan anvendes til, og du kan derfor låne til alle formål, og renten er ens uanset låneformål.

Låneansøgningen SKAL udfyldes via Låneforeningens hjemmeside www.tjlaan.dk og HUSK at vedhæfte din sidste lønseddel.

Bemærk:
• Ved udbetaling af nyt lån vil restgælden på det løbende lån blive fratrukket.
• Fornyelse af løbende lån kan i almindelighed tidligst ske, når halvdelen af lånet er afviklet.
• Der er fortsat ingen gebyrer eller stiftelsesomkostninger - og lånene kan altid indfries uden ekstra omkostninger.

For mere information, låneeksempler  m.m. se: www.tjlaan.dk

HUSK at renten fortsat er meget attraktiv i forhold til øvrige forbrugslån – 5,75 % p.a. pr. 1.1.2017. ÅOP (årlige omkostninger i procent) ved lån på 6 år ca. 6,22 %. 

Eksempelvis koster et lån på 100.000 kr. over seks år 1.671 kr. pr. md.i perioden.