Hjem Centralforeningen for stampersonel

Få styr på din skat

På disse sider kan du få hjælp, når du skal udfylde dine opgørelser til skat.

Det er også her, du kan hente CS’ excel-ark til udregning af dit rejsefradrag.

 

Forskudsopgørelse og Årsopgørelse

Der er to vigtige opgørelser, som har betydning for din skat. Det er forskudsopgørelsen og årsopgørelsen.

Forskudsopgørelsen viser forventningerne til det aktuelle år og skal ændres, hvis din økonomi ændrer sig, mens du på årsopgørelsen kan se, om du skal betale eller have penge tilbage.

Forskudsopgørelsen
Forskudsopgørelsen viser SKATs forventninger til løn, fradrag mm. i det aktuelle år.

Du skal selv tjekke, at du er enig i tallene, ellers skal du ændre dem. Forskudsopgørelsen bør desuden ændres hver gang, din indtægt eller fradrag ændrer sig.

Det kan f.eks. være, hvis du:

  • Får en væsentlig lønændring
  • Får ændringer i dine renteudgifter
  • Flytter og dermed får en anden afstand til arbejdspladsen som ændrer på dit befordringsfradrag
  • Skal på kursus, øvelse eller mission, så du får færre arbejdsdage på din sædvanlige arbejdsplads (befordringsfradrag)

I disse tilfælde skal din forskudsopgørelse ændres. Ellers risikerer du at få et skattesmæk.

Husk
Du kan ændre i forskudsopgørelsen hver dag hele året.

Årsopgørelsen
På årsopgørelsen står de tal, Skat kender. Årsopgørelsen skal være korrekt for at du kan være sikker på, at du betaler den rigtige skat.

Din opgave er at tjekke, om tallene svarer til de opgørelser, du har fået af din arbejdsgiver, bank mv.

Er der tal, der er forkerte eller mangler, skal du sikre dig, at de bliver ændret i din årsopgørelse.

Hvis oplyste tal fra arbejdsgiver, banker, fagforening og a-kasse er forkerte, skal du rette henvendelse til dem, for at oplysningerne kan blive rettet.

Vær opmærksom på: Fradrag fra din forskudsopgørelse ikke altid automatisk bliver overført til din årsopgørelse, så de skal skrives på igen, eller ændres til de rigtige tal.

Nogle oplysninger skal du selv ændre – især fradrag vedr.

  • befordring (rubrik 51)
  • rejsefradrag/differencefradrag (rubrik 53)

Bruge TastSelv på skat.dk.

 

Det skal du være særligt opmærksom på

Som CS medlem og ansat i forsvaret er der særlige punkter på dine forskuds- og årsopgørelser, du skal være opmærksom på.

Bemærk: Der er normalt ingen fradrag ved udsendelse i mission, eller hvor der ydes fri forplejning og kontantgodtgørelse eks. øvelser og internatarrangementer. Endvidere er der ingen fradrag når der ydes skibskost eller ved arbejde/vagt i basehavn.

Bemærk: I det alle tjenesterejser beror på en individuel skatteretlig vurdering skal vores hjemmeside kun anses som vejledende og være med til forståelsen af beregningen af rejsefradrag.

 

Tjek skat.dk i november og marts

Hvert år i november kan du logge ind på Skats hjemmeside og se, om du er enig i deres forventninger til din indkomst for det efterfølgende år. Er du ikke enig, eller ved du at der vil ske ændringer, skal du rette tallene i din forskudsopgørelse.

I marts kan du gennemgå din årsopgørelse for foregående år. Her får du også at vide, om du skal betale penge tilbage i skat, eller om du skal modtage penge. Der er i marts, du skal tjekke, at alle tal er korrekte, så du er sikker på at betale den rigtige skat.

SKAT har ikke altid ret
Som CS medlem kan du få hjælp, hvis du er uenig i beregningerne fra SKAT. CS har vundet flere landskatteretssager for medlemmer. Vi hjælper også gerne dig.

Brug skat.dk
Skat.dk har samlet mange informationer du kan bruge for at udfylde både forskuds- og årsopgørelsen korrekt. Det er også her, du finder de gældende satser for de forskellige år.

Sagsbehandler

Skat

Max Olsen
Medlemskonsulent
Telefon 3049 1387
E-mail