Hjem Centralforeningen for stampersonel

Rejsefradrag/differencefradrag

Du kan få rejsefradrag, når forsvaret som arbejdsgiver ikke udbetaler det fulde beløb til rejsegodtgørelse til kost og logi, som skattelovgivningen giver mulighed for. Herved opstår en difference.

Regler for fradrag er ens, om du er til tjeneste i Danmark eller i udlandet.

For at forsvaret som arbejdsgiver har mulighed for at dække omkostninger eller udbetale penge til kost og logi kræver det at man som lønmodtager er på rejse for Forsvaret og minimum 8 km. væk fra det faste tjenestested.

Hvornår har en lønmodtager mulighed for at få omkostninger til kost og logi dækket?

Ifølge SKAT er hver enkelt tjenesterejse en unik vurdering ud fra følgende.

Disse fire betingelser skal være opfyldt, før der kan være tale om rejsefradrag:

  1. Når dit arbejdssted er midlertidigt. (Du skal på forhånd kende din start- og slutdato på dit midlertidige arbejdssted.)
    Begrebet er ikke lig med Forsvarets begreber om fast og midlertidigt arbejdssted, og det er den begrebsforvirring, som godt kan gøre det svært at afgøre, om arbejdsstedet er midlertidigt. Eksempelvis er en prøvetid et midlertidigt arbejdssted i SKATs vurdering.
  2. Rejsen skal have en varighed på minimum 24 timer. Skattefri ydelser kan maksimalt udbetales i 12 måneder for det samme arbejdssted.
  3. Når dit midlertidige arbejdssted ligger så langt væk fra din sædvanlige bopæl, at det ikke er muligt at overnatte på din sædvanlige bopæl. (umulighedskriteriet)
  4. Du skal rent faktisk have overnattet væk fra hjemmet.

Det er meget individuelt, hvornår SKAT mener, at det ikke er muligt at overnatte på din sædvanlige bopæl.

I nogle tilfælde gør det en forskel, om du som lønmodtager er beordret til at overnatte ved dit midlertidige arbejdssted.

Forsvaret arbejder med et ”umulighedskriterium”, hvor du som lønmodtager skal kunne opholde dig på din sædvanlige bopæl i 11 timer. Dette gøres på basis af 11 timers reglen i Arbejdsmiljøloven.

Det er dog ikke i alle tilfælde, at Skattelovgivningen anerkender 11 timers reglen. Begrebet sædvanlig bopæl skal du også være opmærksom på.

Sædvanlig bopæl er der, hvor du har dine livsinteresser og, hvor du kan dokumenterer, at du opholder dig, så snart du har mulighed for det. Din folkeregisteradresse er ikke nødvendigvis ensbetydende med din sædvanlige bopæl.

Forsvaret bruger som udgangspunkt din folkeregisteradresse til beregning af dine skattefri ydelser, mens SKAT foretager en individuel vurdering af dine bopælsforhold. Derfor kan der her være en forskel.

Dokumentation
Når forsvaret udbetaler skattefri ydelser, er det forsvaret, der har dokumentationspligten. Men når det er dig selv, der tager et fradrag, har du dokumentationspligten.

Der er normalt ingen fradrag: Ved udsendelse i mission, eller hvor der ydes fri forplejning og kontantgodtgørelse eks. øvelser og internatarrangementer.

Der er ingen fradrag, når der ydes skibskost eller ved arbejde/vagt i basehavn.

Bemærk: I det alle tjenesterejser beror på en individuel skatteretlig vurdering skal vores hjemmeside kun anses som vejledende og være med til forståelsen af beregningen af rejsefradrag.

Rejsefradrag når du er på MUG (kr. pr. døgn).

 
år 2019 2018 2017 2016 2015(*)
Ligningslovens sats 509 498 487 477 471
Standard kost i CAF 155,50 152 152 150 150
Kontantgodtgørelse 127,25 124,50 121,75 119,25 117,75
FRADRAG PR. DØGN 226,25 221,50 213.25 207,75 203,75

Bemærk: ovenstående fradrag er kun gældende, når du selv betaler for alle måltider.
*Fradrag vedr. 2015 kan senest tages 30. april 2019


Rejsefradrag ved fulde time- og dagpenge (kr. pr. døgn)

 

år 2019 2018 2017 2016 2015(*)
Ligningslovens sats 509 498 487 477 471
Fulde time- og dagpenge 436 427 418 409 404
FRADRAG PR. DØGN 73 71 69 68 67

*Fradrag vedr. 2015 kan senest tages 30. april 2019


I højre sider under download har CS lagt nogle excel-ark, som du kan bruge til beregning af dit rejsefradrag.