Hjem Centralforeningen for stampersonel

Værdigrundlag

Værdigrundlag og målsætninger for CS

Mission

Vi varetager vores medlemmers interesser i ind- og udland, Det betyder:

  • Vi sikrer og udvikler det enkelte medlems økonomiske, sociale, og arbejdsmæssige vilkår,
  • Vi styrker fællesskabet

Vision

Vi vil være tættest på medlemmerne i samspil med forsvaret

Motto

Sammenhold styrker

Målsætning

CS arbejder for, at forbedre medlemmernes vilkår, det betyder:

  • At drage omsorg for deres familier,
  • At sikre gode arbejdsmæssige forhold,
  • At sikre gode økonomiske forhold,
  • At sikre gode muligheder for personlig videreudvikling.

Værdier

Faglighed
CS er til for medlemmerne, og skal derfor have viden, færdigheder og ekspertise af høj kvalitet på alle niveauer i organisationen. CS skal gennem dygtige medarbejdere og politisk indflydelse fremstå som en troværdig og ansvarlig organisation.

Synlighed
CS er til stede, sikrer let og hurtig adgang til relevant information og sørger for, at vores medlemmer ved, hvad der har betydning for dem.

Ansvarlighed
CS vil leve op til de forventninger, der er til en faglig organisation.

Solidaritet
CS er som organisation fuldstændig afhængig af medlemmernes vilje til at stå sammen. Resultatet af vores arbejdet afgøres af anerkendelse og gensidig respekt.