Hjem Centralforeningen for stampersonel

Forsikringsselskaber

TRYG / Heltidsulykke
Ulykke-skadesanmeldelse til CS
Telefon 70 11 20 20

TRYG Sundhed / Falck Healthcare 
Sundhedsforsikring
For CS og HOD medlemmer
Telefon 70 21 20 38

TJM Forsikring (TJM)
Privatforsikring (hus – indbo – heltidsulykke – bil – rejseforsikring m.fl.)
Telefon 70 33 28 28 
E-mail: tjm@tryg.dk

Runa (Runa)
Privatforsikring (hus – indbo – bil - ulykke – bil – rejseforsikring m.fl.)
Telefon 33 95 76 82
E-mail : srsalg@lb.dk

Forenede Gruppeliv (FG)
CS medlemsforsikring, aftale 85012
Livsforsikring

CS frivillige forsikring, aftale 90025
Livforsikring og erhvervsudygtighed

Pensionsforsikring, aftale 85011
Livsforsikring og invaliderente
Telefon 39 16 78 00
E-mail: fg@fg.dk