Hjem Centralforeningen for stampersonel

Frivillig forsikring

Forsikringsordning for medlemmer af CS

Medlemmer af CS kan frivillig tegne en Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring. Med eller uden ægtefælle

Læs mere her

Tilmelding til den frivillige forsikring  Blanketten udfyldes elektronisk og underskrives digitalt med dit Nem ID. Når du har underskrevet blanketten, modtager CS automatisk din blanket og du modtager en kopi i din mail boks.

Efter at CS har tilmeldt dig i Forenede Gruppeliv vil du modtage en mail med følgende tekst:

”Du har søgt om optagelse i en gruppelivsforsikring.

For at blive optaget i gruppelivsforsikringen eller udvide en eksisterende skal du besvare en helbredserklæring.
FG skal godkende helbredsoplysningerne, før du kan optages i gruppelivsforsikringen.

Du udfylder helbredserklæringen via Mit Gruppeliv, som du logger på med NemID. Klik
her for at logge på Mit Gruppeliv.

Med venlig hilsen

Forenede Gruppeliv
Krumtappen 4
Postboks 442
2500 Valby
Tlf.: 39 16 78 00


 

Dødsfald eller erhversudygtighed anmeldelse

Dødsfald eller erhversudygtighed anmeldes til:

Forsikringskonsulent Kirsten Flindt på telefon 36 90 89 14 eller mail
(Husk ved mail, at oplyse navn, cpr.nr eller MA nr., telefonnr. og mail adr.)

CS hovednummer 36 90 89 00 eller mail til CS kan også benyttes.