Hjem Centralforeningen for stampersonel

Fradrag til sergentelever på SU

Her finder du info om de forskellige muligheder for at tage fradrag som sergentelev på SU.

Klik dig ind på de forskellige bokse herunder og læs mere.
 

Har du spørgsmål til SKAT?

CS medlemskonsulent Max Olsen tager sig af spørgsmål vedrørende SKAT - send ham endelig en mail på max@cs.dk.

OBS: Max er til at træffe igen efter den 15. marts, hvor du vil få svar!

Hvis du har fået brev fra SKAT, at de har brug for oplysninger fra dig, kan du sende oplysningerne via mail til den pågældende skattemedarbejder. Hvis du har spørgsmål eller brug for udsættelse, kan du også ringe til den pågældende person.

Hvis du har forsøgt at tage fradraget og har fået svar fra SKAT, at de vil vende tilbage, skal du afvente svar fra SKAT.
 

Februar 2018: Vores sergentelever kan igen få fradrag for deres kost!

På vores hjemmeside har vi skrevet om, at CS igen har fået SKAT's godkendelse af, at sergentelever på SU kan tage fradrag for kost i deres SU periode, hvis de opfylder alle krav til rejsefradrag. Til vores forundring satte SKAT Jura denne godkendelse af fradrag i stå fra oktober 2017 for at undersøge det nærmere, men CS har siden medvirket og arbejdet på sagen, og nu er SKAT igen enig med CS i, at fradragene kan tages under de samme tidligere oplyste krav - og med tilbagevirkende kraft fra de første SU elever med kontrakt.

Da mange har forsøgt at tage fradraget, og mange er i gang, skal du dog væbne dig med tålmodighed grundet travlhed hos SKAT.

CS har haft møde med SKAT, og de gør alt, hvad de kan for at behandle jeres fradrag så hurtigt som muligt, men de er nødt til at have dokumentation. Ting tager tid også ved SKAT, men alle, der opfylder kravene, vil få deres fradrag.

Hjælp hinanden ved at skrive sammen på jeres Facebook-side.

Og I kan også rette henvendelse til CS medlemskonsulent Max Olsen på max@cs.dk.

Fradrag for kost

Ndenstående vejledning er den hurtigste og mest sikre måde:

  • Log ind i din skattemappe med dit NemID (brug ikke TastSelv-kode)
  • I den øverste bjælke vælger du ”kontakt” og herefter
  • Vælg Kontakt → Kontakt - skriv til SKAT → Vælg: Indkomst og fradrag → Vælg det indkomstår det drejer sig om (her er to klik) → Vælg "Rettelse til årsopgørelsen" → Tryk på linket "ansøg om rette i tidligere årsopgørelse" → Udfyld felter → Skriv besked, anfør "rejsefradrag sergentelever" → vedhæft bilag → Klik Send.

 

Hvorfor kan en sergentelev få fradrag for kost, selvom vedkommende er på SU?

Fordi sergenteleverne er ansat på kontrakt under deres SU-periode på 9 måneder.

CS har i maj 2017 og igen i februar 2018 fået SKAT´s bekræftelse på, at sergenteleverne på kontrakt har ret til fradrag nøjagtig som andre lønmodtagere.

For at kunne tage fradraget skal alle kravene for rejsefradrag være opfyldt.

 

Hvad betyder dette i praksis?

Det betyder, at du kan tage fradrag på op til 498 kr. per døgn, hvis du ikke får betalt kost - eller 124,50 kr., hvis du modtager kost som f.eks. feltration (2018-satser).

Fradraget er dog max. 27.400 kr. i 2018, og det er en betingelse, at du opfylder alle krav til rejsefradrag.

 

Hvad er kravene for at kunne tage rejsefradrag for kost?

• At sergenteleven er på et midlertidigt tjenestested (dette er uddannelsesstedet normalt, fordi tjenesten er tidsbegrænset til under to år).

• At sergenteleven er borte fra sin sædvanlige bopæl i mindst 24 timer (sædvanlig bopæl er ofte der, hvor man har sin folkeregisteradresse).

• At den sædvanlige bopæl er så langt væk, at sergenteleven på grund af arbejdsdagens længde (eller evt. øvelses- eller vagttjeneste) ikke har mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl. Som tommelfingerregel skal tjenestetid og transporttid tur/retur til bopælen mindst være 13 timer. Bor man mindre end 51 km fra den sædvanlige bolig, vil SKAT normalt forvente, at man altid kan komme hjem.

 

Hvilke sergentelev-hold kan så tage fradrag for kost?

Det første sergentelev-hold, som fik en kontrakt i SU-perioden, var hold 2014-2. Deres kontrakt var dog med ikrafttrædelse den 1. marts 2015, og derfor kan fradraget først tages fra dette tidspunkt og frem til udnævnelse til sergent i juli 2015.

De efterfølgende hold kan alle tage fradraget i hele deres SU-periode, under forudsætning af at alle krav er opfyldt.

OBS ! Hvis du først har fået kontrakt ved din udnævnelse til sergent og har 3. mdr. prøvetid, kan du få fradrag i de 3 mdr. efter de samme krav som SU-elever med kontrakt.

 

Hvad er satserne på fradrag?

Hvis kravene er opfyldt, vil sergenteleven kunne tage fradrag op til 498 kr. per døgn, hvis der ikke ydes betalt kost - eller 124,50 kr. per døgn, hvis der ydes betalt kost (2018 satser). Fradraget er dog som nævnt max. 27.400 kr.

2017 satser: 487 kr. per døgn, max. 26.800 kr. - 121.,75 kr. ved modtaget kost.

2016 satser: 477 kr. per døgn, max. 26.200 kr. - 119,25 kr. ved modtaget  kost.

2015 satser: 471 kr. per døgn, max. 25.900 kr. - 117,75 kr. ved modtaget kost.

Hvis man har 55 døgn, hvor der ikke er ydet kost, er max. beløb opnået.

 

Hvad gør jeg, hvis SKAT ikke vil godkende fradrag for kost til SU-elever?

Da det ikke er normalt, at der kan tages fradrag for kost, når man er på SU, kan SKAT rejse krav om forskellig dokumentation for fradraget.

Som dokumentation kan CS anbefale din kontrakt, øvelsesliste for sergentuddannelsen samt notat fra PWC af 22. maj 2017 (kan findes under download til højre).

Hvis du får brug for hjælp, er CS altid klar til at hjælpe dig, men først efter 15. marts 2018 på mail til max@cs.dk.

 

Kan jeg også tage fradraget efter udnævnelse som SG?

NEJ - det kan du ikke, da du så er på dit faste tjenestested og ikke på et midlertidigt tjenestested. SKAT er ligeglad med, hvor langt væk du bor fra dit tjenestested, så der kan alene tages fradrag for befordring, hvis du har mere end 12 km til dit tjenestested.

 

Hvad så når jeg som SG er på tjenesterejse, kursus m.m.?

Så vil forsvaret give skattefrie ydelser eller kost under de samme krav, og der kan i mange tilfælde tages et såkaldt differencefradrag. Se nærmere info om dette under SKAT, hvor der også er andre info vedr. dine skatteforhold som ansat i forsvaret.

 

Hvem skal give dokumentation (hvis SKAT stiller krav om det)?

Når du tager et fradrag, er det dig, der skal kunne dokumentere det over for SKAT. Når forsvaret udbetaler skattefrie ydelser, er det forsvaret, der skal give dokumentationen.

Befordringsfradrag

Befordringsfradrag er nu også muligt for sergentelever, når de er på SU.

Normalt kan der ikke tages fradrag for befordring, når man rejser til et uddannelsessted og er på SU - men CS har fået SKAT's godkendelse af, at sergenteleverne på SU har ret til samme fradrag som andre lønmodtagere.

 

Der er dog altid tre krav til befordringsfradraget:

  1. Der skal være mere end 12 km. fra bopæl til arbejdsstedet.
  2. Arbejdsgiveren må ikke have betalt transporten.
  3. Der kan kun tages fradrag for de dage, man er på arbejde.

 

CS har aftalt, at sergenteleverne på SU får betalt rejser hjem i weekenderne. Hvis nogle vælger at køre sammen, er det kun den person, der kører, som modtager godtgørelse for rejsen. De andre, som ikke modtager godtgørelse fra Forsvaret, kan tage fradrag for rejsen.

Er der sergentelever på SU, som kører hjem midt i ugen, kan de også tage fradrag, da der kun ydes godtgørelser i weekenden.

Rejsefradrag

Hvordan tages et rejsefradrag?

Forskudsopgørelsen:

Det forventede beregnede fradrag skrives i rubrik 429, hvorefter der trykkes på ”beregn” og herefter ”godkend”.

 

Ændring af årsopgørelsen:

Fradrag for 2015, 2016 og 2017 skal tages i rubrik 53 på årsopgørelsen i det år, det vedrører.

Når rejsefradraget er udregnet, går du ind i din skattemappe på skat.dk og ind under ”ret årsopgørelsen/selvangivelsen”, og her kan vælges det år, fradraget skal tages.

Herefter fremkommer en indrammet firkant, hvor man skal begrunde sin rettelse. Som begrundelse skrives: ”Tjenesterejse for forsvaret under SG kursus”

I rubrik 53 skrives det beregnede beløb, og der trykkes på ”godkend”.

Herefter kommer en ny firkant, hvor der skal anføres, hvad der skal ændres. Her anføres ”Rejsefradrag rubrik 53”, og der godkendes igen. Til sidst trykkes på ”fortsæt”, og en ny årsopgørelse vil blive dannet af SKAT.