Hjem Centralforeningen for stampersonel

Fradrag til sergentelever på SU

Her finder du info om de forskellige muligheder for at tage fradrag som sergentelev på SU.

Klik dig ind på de forskellige bokse herunder og læs mere.

Hjælp hinanden ved at skrive sammen på jeres delings Facebook-side.

I kan også rette henvendelse til Max Olsen på max@cs.dk eller Nadia Skovsborg på nadia@cs.dk

Rejsefradrag (fradrag for kost)

Hvorfor kan du få fradrag for kost, selvom du er på SU?

Fordi du er ansat på kontrakt under din SU-periode.

CS har i maj 2017 og igen i februar 2018 fået SKAT´s bekræftelse på, at sergenteleverne på kontrakt har ret til fradrag nøjagtig som andre lønmodtagere.

For at kunne tage fradraget skal alle kravene for rejsefradrag være opfyldt:

Hvad er kravene for at kunne tage rejsefradrag for kost (Umulighedskriteriet)?

  1.  At du er på et midlertidigt tjenestested under din uddannelse.
  2. At du er borte fra din sædvanlige bopæl i mindst 24 timer (sædvanlig bopæl er ofte der, hvor man har sin folkeregisteradresse).
  3. At den sædvanlige bopæl er så langt væk, at du på grund af arbejdsdagens længde (eller evt. øvelses- eller vagttjeneste) ikke har mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl. Som tommelfingerregel skal tjenestetid og transporttid tur/retur til bopælen mindst være 13 timer. Bor du mindre end 51 km fra den sædvanlige bolig, vil SKAT normalt forvente, at du altid kan komme hjem.
  4. Du skal rent faktisk have overnattet væk fra hjemmet.

Hvilke sergentelev-hold kan så tage fradrag for kost?

Det første sergentelev-hold, som fik en kontrakt i SU-perioden, var hold 2014-2. Deres kontrakt var dog med ikrafttrædelse den 1. marts 2015, og derfor kan fradraget først tages fra dette tidspunkt og frem til udnævnelse til sergent i juli 2015.

De efterfølgende hold kan alle tage fradraget i hele deres SU-periode, under forudsætning af at alle krav er opfyldt.

OBS ! Hvis du først har fået kontrakt ved din udnævnelse til sergent og har 3. mdr. prøvetid, kan du få fradrag i de 3 mdr. efter de samme krav som SU-elever med kontrakt.

Hvad er satserne på fradrag?

Hvis kravene er opfyldt, vil du kunne tage fradrag op til 509 kr. per døgn, hvis der ikke ydes betalt kost - eller 127,25 kr. per døgn, hvis der ydes betalt kost (2019 satser). Fradraget er dog som nævnt max. 28.000 kr.

2018 satser: 498 kr. per døgn, max. 27.400 kr. - 124.,50 kr. ved modtaget kost.

2017 satser: 487 kr. per døgn, max. 26.800 kr. - 121.,75 kr. ved modtaget kost.

2016 satser: 477 kr. per døgn, max. 26.200 kr. - 119,25 kr. ved modtaget  kost.

2015 satser: 471 kr. per døgn, max. 25.900 kr. - 117,75 kr. ved modtaget kost.

Hvis du har 55 døgn, hvor der ikke er ydet kost, er max. beløb opnået.

Hvordan tages et rejsefradrag?

Forskudsopgørelsen:

Det forventede beregnede fradrag skrives i rubrik 429, hvorefter der trykkes på ”beregn” og herefter ”godkend”.

Ændring af årsopgørelsen:

Fradrag for 2015, 2016, 2017 og 2018 skal tages i rubrik 53 på årsopgørelsen i det år, det vedrører.

Når rejsefradraget er udregnet, går du ind i din skattemappe på skat.dk og ind under ”ret årsopgørelsen/selvangivelsen”, og her kan vælges det år, fradraget skal tages.

Herefter fremkommer en indrammet firkant, hvor man skal begrunde sin rettelse. Som begrundelse skrives: ”Tjenesterejse for forsvaret under SG kursus”

I rubrik 53 skrives det beregnede beløb, og der trykkes på ”godkend”.

Herefter kommer en ny firkant, hvor der skal anføres, hvad der skal ændres. Her anføres ”Rejsefradrag rubrik 53”, og der godkendes igen. Til sidst trykkes på ”fortsæt”, og en ny årsopgørelse vil blive dannet af SKAT.

Hvad gør jeg, hvis SKAT ikke vil godkende fradrag for kost til SU-elever?

Da det ikke er normalt, at der kan tages fradrag for kost, når man er på SU, kan SKAT rejse krav om forskellig dokumentation for fradraget.

Som dokumentation kan CS anbefale din kontrakt, øvelsesliste for sergentuddannelsen samt notat fra PWC af 22. maj 2017 (kan findes under download til højre).

Hvis du får brug for hjælp, er CS altid klar til at hjælpe dig. Mail til max@cs.dk eller nadia@cs.dk.

Kan jeg også tage det samme fradrag efter udnævnelse som SG?

NEJ - det kan du ikke, da du så er på dit faste tjenestested og ikke på et midlertidigt tjenestested. SKAT er ligeglad med, hvor langt væk du bor fra dit tjenestested, så der kan alene tages fradrag for befordring, hvis du har mere end 12 km til dit tjenestested.

Hvad så når jeg som SG er på tjenesterejse, kursus m.m.?

Så vil forsvaret give skattefrie ydelser eller kost under de samme krav, og der kan i mange tilfælde tages et såkaldt differencefradrag. Se nærmere info om dette under SKAT, hvor der også er andre info vedr. dine skatteforhold som ansat i forsvaret.

SKAT har ikke altid ret

Som CS medlem kan du få hjælp, hvis du er uenig i beregningerne fra SKAT. CS har vundet flere landskatteretssager for medlemmer. Vi hjælper også gerne dig.

Find mere information på skat.dk
Skat.dk har samlet mange informationer du kan bruge for at udfylde både forskuds- og årsopgørelsen korrekt. Det er også her, du finder de gældende satser for de forskellige år.
Se også CS Bladets februarnummer, som indeholder et særligt afsnit om skat.

Bemærk: I det alle tjenesterejser beror på en individuel skatteretlig vurdering skal vores hjemmeside kun anses som vejledende og være med til forståelsen af beregningen af rejsefradrag.

Befordringsfradrag

Befordringsfradrag er nu også muligt for sergentelever, når de er på SU.

Normalt kan der ikke tages fradrag for befordring, når man rejser til et uddannelsessted og er på SU - men CS har fået SKAT's godkendelse af, at sergenteleverne på SU har ret til samme fradrag som andre lønmodtagere.

Der er dog altid tre krav til befordringsfradraget:

  1. Der skal være mere end 12 km. fra bopæl til arbejdsstedet.
  2. Arbejdsgiveren må ikke have betalt transporten.
  3. Der kan kun tages fradrag for de dage, man rejser frem og tilbage til arbejde.

CS har aftalt, at sergenteleverne på SU får betalt rejser hjem i weekenderne. Hvis nogle vælger at køre sammen, er det kun den person, der kører, som modtager godtgørelse for rejsen. De andre, som ikke modtager godtgørelse fra Forsvaret, kan tage fradrag for rejsen.

Er der sergentelever på SU, som kører hjem midt i ugen, kan de også tage fradrag, da der kun ydes godtgørelser i weekenden.