Hjem Centralforeningen for stampersonel

Begunstigelse

Ofte stillede spørgsmål –

  1. Har jeg udfærdiget en begunstigelse?
  2. Hvem har jeg begunstiget?
  3. Har jeg behov for at begunstige?
  4. Hvordan kan jeg ændre eller slette begunstigelsen?

I Forenede Gruppeliv (FG) kan du hurtig og nemt oprette, ændre eller slette begunstigelser på CS forsikringsordninger.

Klik ind på www.fg.dk  - Mit Gruppeliv og brug dit NemID

Har du brug for begunstigelse?

NEJ - hvis arverækkefølgen ønskes som nedenstående, forsikringsaftaleloven §105A.

JA - hvis arverækkefølgen skal være en anden fordeling end nedenfor nævnt.

Er du gift, kan du ikke, på CS forsikringsordninger, begunstige udenom ægtefælle.

Nærmeste pårørende er følgende personkreds i nævnte rækkefølge

Nærmeste pårørende - forsikringsaftaleloven (FAL) § 105A

 

  1. ægtefælle/registreret partner
  2. samlever, hvis man bor sammen og har/har haft barn sammen, venter barn, eller man har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet.
  3. livsarvinger - børn, børnebørn m.v.
  4. arvinger i henhold til testamente
  5. øvrige arvinger (forældrelinjen eller bedsteforældrelinjen)

       I nævnte rækkefølge

Skal begunstigelsen slettes?

JA - hvis den begunstigede er indenfor ovennævnte arverækkefølge, eller hvis det ikke er den ønskede person, der står noteret.

Kontakt evt.  forsikringskonsulent Kirsten Flindt på mail eller telefon 36 90 89 14.
. Husk at oplyse navn, fødselsdag eller MA nr.

CS hovednummer 3690 8900 eller mail til CS att: Kirsten Flindt kan også benyttes