Hjem Centralforeningen for stampersonel

Fagligt sekretariat

CS's faglige sekretariat består af:

Centralforeningen for Stampersonel har viden og færdigheder af høj kvalitet på alle niveauer i organisationen. CS er til for medlemmerne, og vi lægger stor vægt på medlemsbetjening.

Hvis du er medlem af CS, og du har brug for hjælp, så kontakt en af vores faglige sagsbehandlere.

 

Finn H. Bengtsen

Sekretariatschef

Telefon: 36 90 89 31

E-mail: E-mail

Sagsområder:

Central- og hovedorganisation
Aftale og forhandlingskompetence
Arbejdsløshedsforsikring
CS Hovedbestyrelse
CS Kongres og konferencer
CS afdelinger
Internationalt samarbejde
CS samarbejdsaftaler og medlemstilbud
CS Feriehuse

Bjarne A. Kehr

Specialkonsulent

Telefon: 36 90 89 21

E-mail: E-mail

Sekretær for hovedbestyrelsens arbejdsgrupper.

Sagsbehandler på:

- Arbejdsmiljø
- Personalepolitik
- Veteraner
- Personel af reserven og frivillige
- Værnepligt
- Hjemmeværnet

 

Mette Lind-Hansen

Advokat

Telefon: 36 90 89 71

E-mail: E-mail

 

Sagsbehandler på:

- Juridiske sager, herunder:
     - Advarsler, disciplinær og straffesager
     - Tjenestelige samtaler
     - Tjenestemandssager
     - Advokathjælp
- Arbejdsskader
- Sociale sager, herunder
     - Sygdom
     - Afskedigelser pga. sygdom
     - Fleksjob

 

 

Flemming Fage Sørensen

Specialkonsulent

Telefon: 36 90 89 44

E-mail: E-mail

 

Sagsbehandler på:

- Arbejdstid
- Samarbejde og samarbejdsudvalg
- Tillidsrepræsentanter
- Uddannelse, HR og karriererådgivning

 

Medsagsbehandler på:

- Løn
- CS organisationsaftaler

Nadia Skovsborg

Specialkonsulent

Telefon: 36 90 89 04

E-mail: E-mail

Sagsbehandler på:

- Løn- og pensionsmæssige forhold
- CS organisationsaftaler
- Lønstatistik
- Ferie

Medsagsbehandler på:

- Arbejdstid   
- TJenestemandspension
- Samarbejde og samarbejdsudvalg
- TIllidsrepræsentanter

 

 

 

Torben Bratved

Medlemskonsulent

Telefon: 36 90 89 33

E-mail: E-mail

 

 

Medlemskonsulent vedr.:

- Kontakt til afdelingerne og tillidsrepræsentanterne
- Medlemshvervning og fastholdelse
- Medlemsrådgivning vedr.:
     - Løn og tillæg, herunder lokale forhandlinger
     - Ansættelse, herunder genplacering og omstilling
     - Afskedigelser - pga. arbejdsmangel
     - International tjeneste

Sagsbehandler på:

- INTOPS
- Stillingsklassificering og funktionsbeskrivelser
- Bemanding/krydsstillinger
- Tjenestemandspension

 

Max Olsen

Medlemskonsulent

Telefon: 30 49 13 87

E-mail: E-mail

 

Medlemskonsulent vedr.:

- Medlemsmøder, herunder orientering ved skoler
- Medlemsrådgivning
- Medlemshvervning og medlemsfastholdelse

 

Sagsbehandler på:

- SKAT - principsager
     - Beskatning af tjenesteydelser, INTOPS mv.
     - Differencefradrag

Jan Berg Rasmussen

Medlemskonsulent - Herning

Telefon: 60 47 04 75

E-mail: E-mail

 

Medlemskonsulent vedr.:

- Kontakt til afdelingerne og tillidsrepræsentanterne
- Medlemshvervning og fastholdelse
- Medlemsrådgivning vedr.:
   - Løn og tillæg, herunder lokale forhandlinger
   - Ansættelse, herunder genplacering og omstilling
   - Afskedigelser - pga. arbejdsmangel
   - International tjeneste
- Bisidder ved tjenstlige samtaler
 

Sagsbehandler på:

CS interne kurser og uddannelsestilbud

 

Ole Kjær Poulsen

Medlemskonsulent

Telefon: 23 24 23 88

E-mail: E-mail

 

Medlemskonsulent vedr.:

- Kontakt til afdelingerne og tillidsrepræsentanterne
- Medlemshvervning og fastholdelse
- Medlemsrådgivning vedr.:
   - Løn og tillæg, herunder lokale forhandlinger
   - Ansættelse, herunder genplacering og omstilling
   - Afskedigelser- pga. arbejdsmangel
   - International tjeneste
- Bisidder ved tjenstlige samtaler
- Medlems- og orienteringsmøder
 

Sagsbehandler på:

- Stillingsklassifecering og funktionseskrivelse
- Bemanding/Skrydsstillinger

Kirsten Flindt

Forsikringskonsulent

Telefon: 36 90 89 14

E-mail: E-mail

 

Sagsbehandler på CS forsikringsordninger:

- Sundhedsforsikring
- Ulykkesforsikring
- Erhvervsudygtighed
- Dødsfald - livsforsikring
- Begunstigelse og testamente
- Medlemsmøder og orienteringsmøder i forbindelse med INTOPS

 

Bjarne Conradsen Skov

IT-administrator

Telefon: 36 90 89 03

E-mail: E-mail

 

Sagsbehandler og rådgiver vedr. CS og CS Fonde interne IT-systemer, herunder

- IT- relationer, herunder Forsvaret
- Implementering af persondataforordning 
- Myndighedskrav til CS IT-sikkerhedssystemer 
- Medlemssager som vedr. forsvarets IT sikkerhed 
- Medlemsrådgivning vedr. IT sikkerhed og cybertrussel