Hjem Centralforeningen for stampersonel

Arbejdstid

Som ansat under CS overenskomst er du omfattet af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og de lokale aftaler, som CS har med forsvaret.

Hvordan arbejdstiden skal tilrettelægges, hvornår og hvordan arbejdstiden skal opgøres, hvad skal man stille op med merarbejde osv., er reguleret i forskellige aftaler.

Under menupunktet planlægning og opgørelse af arbejdstid kan du læse lidt om de vigtigste elementer, når det handler om arbejdstid. Der er rigtig mange elementer i planlægning og opgørelse af arbejdstid, og kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte din lokale tillidsrepræsentant eller det faglige sekretariat i CS.

I CS Bladet nr. 2, 2013 kunne du læse et tema om arbejdstid, hvor der refereres til en uddybende tekst om arbejdstid af specialkonsulent Flemming Fage Sørensen. Teksten finder du under menupunktet Forstå din arbejdstid.

Her kan du læse meget mere om arbejdstid, ferie, tjenesterejse o.s.v.

Flemming Fage Sørensen

Specialkonsulent

Telefon: 36 90 89 44

E-mail: E-mail

 

Sagsbehandler på:

- Arbejdstid
- Samarbejde og samarbejdsudvalg
- Tillidsrepræsentanter
- Uddannelse, HR og karriererådgivning

 

Medsagsbehandler på:

- Løn
- CS organisationsaftaler