Hjem Centralforeningen for stampersonel

A-kasse

Vi anbefaler FTF-A som din a-kasse

FTF-A har kendskab til vores branche og kan derfor give en målrettet service og rådgivning.

Meld dig ind i FTF-A og få:

  • Økonomisk tryghed med dagpenge
  • Personlig rådgivning om jobsøgning og karriereskifte
  • Sparring på cv og ansøgning inden for 24 timer
  • Tilbudt jobs gennem FTF-A Jobindex
  • En af Danmarks billigste a-kasser

Læs mere om FTF-A

 

Mulighed for ekstra økonomisk tryghed

Som medlem af FTF-A kan du også tegne en lønsikring, hvis du ønsker større økonomisk tryghed.

Med FTF-A Lønsikring får du:

  • Op til 40.000 kroner om måneden oveni dagpengene
  • Dækning i op til 36 måneder
  • 50% rabat de første tre måneder
  • Dækning på op til 90% af din løn

Læs mere om FTF-A Lønsikring

Du er meget velkommen til at kontakte os på 70 13 13 12 for at høre mere. Vi sidder klar ved telefonerne alle hverdage klokken 8-18.

Dit arbejdsliv, din rådgiver, din a-kasse

Nye betingelser ved tegning af FTFa Lønsikring

FTFa Lønsikring ændrer betingelserne for at få udbetalt lønsikring i forbindelse med en ansættelseskon-trakts udløb. Det betyder, at man ikke længere kan få udbetalt lønsikring, hvis du bliver ledig som følge af, at din ansættelseskontrakt planmæssigt udløber, og det er uanset, hvor længe den tidsbegrænsede an-sættelse varer.

Ændringen træder i kraft pr. 1. marts 2018 således, at nye lønsikringer, der tegnes i løbet af februar med ikrafttræden til 1. marts 2018, er omfattet af de nye skærpede betingelser.
Medlemmer, der på nuværende tidspunkt har tegnet en FTFa Lønsikring, bliver ikke berørt af ændringen. De kan fortsat få udbetalt deres lønsikring, når de fratræder ved kontraktudløb og bliver ledige, hvis alle andre betingelser i øvrigt er opfyldt. FTFa giver således ikke særskilt information eller lignende til de med-lemmer, der allerede har en FTFa Lønsikring, da der ikke sker ændringer for dem.

FTFa oplyser, at der ikke ændres i betingelserne i øvrigt, hverken for så vidt angår muligheden for at tegne lønsikring eller at få udbetalinger fra FTFa Lønsikring. Fremadrettet kan medlemmer på en tidsbegrænset ansættelseskontrakt fortsat få udbetalt FTFa Lønsikring, inden ansættelseskontrakten udløber, hvis de uventet bliver ledige og ikke havde kendskab til afskedigelsen, da de tegnede forsikringen. De har samme adgang til at få FTFa Lønsikring ved uventet ledighed, som medlemmer i tidsubegrænsede ansættelsesfor-hold.
CS tager ændringen til efterretningen. Dog er det vores vurdering, at det er ærgerligt, at man ændrer be-tingelserne, så de ikke er så gunstige som tidligere for vores medlemmer.

Har du spørgsmål til FTFa Lønsikring, så kontakt
vicedirektør Lykke Holmkvist 40 22 84 60 eller
juridisk chef Lars Toft Simonsen 89 38 39 22.
Medlemmer kan også kontakte FTFa Lønsikring på telefon 70 13 13 00.